SilentFlo系列515型液压动力源(HPU)

MTS SilentFlo™系列静音液压动力源(HPU)具有极低的噪声水平和极佳的能效比,可以很大限度地提高用电效率并尽可能地减少冷却水用量。液压油源可以配置远程压力、温度和液位的监测功能,大规模的液压动力系统还可以增加配置按需供油(ROD)功能,让液压动力系统可以根据测试系统的任务需要随时调整流量,降低能耗和冷却水的消耗。

产品主要特点

高效节能

与先前型号的液压动力源相比,全新设计的电器模块与冷却回路将效率提升8%

成本效益

模块化设计的泵组/电机模块,减少扩容所需成本,提升性价比

创新技术

可实现远程操控和监测液压油源工作状态

绝对安静

业内安静的液压动力源,与传统液压油源相比减少30 dB(A)

产品对比

515.04

 • 额定流量:15.1 lpm (4 gpm)
 • 噪音级别:57 dB(A)
 • 油箱容积:223 L (59 gal)

515.07 和 515.11

 • 515.07 额定流量(60 Hz供电):26.5 lpm (7 gpm)
 • 515.07 额定流量(50 Hz供电):22.7 lpm (6 gpm)
 • 515.07 噪音级别:58 dB(A)
 • 515.11 额定流量(60 Hz供电):41.6 lpm (11 gpm)
 • 515.11 额定流量(50 Hz供电):37.9 lpm (10 gpm)
 • 515.11 噪音级别:60 dB(A)
 • 油箱容积:174 L (46 gal)

515.20 和 515.30

 • 515.20 额定流量(60 Hz供电):75.7 lpm (20 gpm)
 • 515.20 额定流量(50 Hz供电):62.5 lpm (16.5 gpm)
 • 515.30 额定流量(60 Hz供电):113.5 lpm (30 gpm)
 • 515.30 额定流量(50 Hz供电):100.7 lpm (26.6 gpm)
 • 噪音级别 63 dB(A)
 • 油箱容量:341 L (90 gal)

515.60 和 515.90

 • 515.60 额定流量(60 Hz供电):227 lpm (60 gpm)
 • 515.60 额定流量(50 Hz供电):200 lpm (53.2 gpm)
 • 515.90 额定流量(60 Hz供电):340 lpm (90 gpm)
 • 515.90 额定流量(50 Hz供电):300 lpm (80 gpm)
 • 噪音级别:68 dB(A)
 • 油箱容积:947 L (250 gal)

515.120、515.150 和 515.180

 • 515.120 额定流量(60 Hz供电):454 lpm (120 gpm)
 • 515.120 额定流量(50 Hz供电):400 lpm (106.4 gpm)
 • 515.120 噪音级别: 70 dB(A)
 • 515.150 额定流量(60 Hz供电):567 lpm (150 gpm)
 • 515.150 额定流量(50 Hz供电):500 lpm (133 gpm)
 • 515.150 噪音级别: 71 dB(A)
 • 515.180 额定流量(60 Hz供电):681 lpm (180 gpm)
 • 515.180 额定流量(50 Hz供电):600 lpm (160 gpm)
 • 515.180 噪音级别: 72 dB(A)
 • 油箱容积:1893 L (500 gal)

技术概要

相关产品、附件或备件

立即联系 MTS 业务代表

如您需要报价或需要更多详细信息,我们可随时为您提供帮助。

获取报价

资源

 
综述

能效提高 8%

通过更换泵/电机模块降低 SilentFlo 505 HPU 的运行成本。

 
子网站

MTS 3D 设计工作室

在线设计自己的作动缸

 
产品手册

液压油品维护计划

了解 MTS 如何提供优质的液压油采样、分析和审查。

 
综述

利用 C3 Performance 加速复杂结构疲劳测试

美国国家航空研究所 (NIAR) 和加拿大国家研究委员会 (NRC) 的应用实例,利用 AeroPro&trade…